AVG

PRIVACYVERKLARING STROOMDAK B.V.

De Privacyverklaring van Stroomdak v.o.f. is van toepassing op alle privacygevoelige (persoons)informatie die u aan Stroomdak verstrekt bijvoorbeeld via een contactformulier, telefoongesprek, email of een bestelling die u plaatst. Stroomdak draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt vertrouwelijk en met zorgvuldigheid wordt behandeld en beveiligd.
Deze privacyverklaring is in overeenstemming met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt gebeurt op grond van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Handhaving van deze regels wordt in Nederland uitgevoerd door de Autoriteit persoonsgegevens. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan de Privacyverklaring te accepteren.

DOELEINDEN
Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten en producten van Stroomdak. Uw persoonsgegevens worden door Stroomdak verwerkt voor:
- Aankopen, het uitvoeren van diensten en overeenkomsten en het beheren hiervan alsmede de behandeling van klachten, vragen en geschillen.
- Het monitoren van zonnepanelensystemen via webportalen.
- Om wettelijke verplichtingen na te komen Hierbij gaat het bijvoorbeeld om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te kunnen voldoen.
Stroomdak gebruikt geen (persoons)informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden zoals beschreven in deze privacyverklaring.

BEVEILIGING
Stroomdak respecteert de privacy van haar relaties en zorgt ervoor dat persoonlijke informatie die wordt gedeeld vertrouwelijk wordt behandeld. Stroomdak draagt er zorg voor dat uw gegevens goed beveiligd zijn en alleen geautoriseerde personen binnen Stroomdak toegang tot uw gegevens hebben.
Internetverbindingen worden beveiligd met SSL en wachtwoorden op de database.
Stroomdak bewaart persoonsgegevens zolang als nodig is voor doeleinden die hierboven zijn genoemd of om te voldoen aan de wettelijke (bewaar)verplichtingen.
Wanneer u zich aanmeldt voor een dienst van Stroomdak vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen op onze beveiligde servers. Stroomdak behandelt uw gegevens vertrouwelijk en zal uw persoons- of bedrijfsgegevens niet doorverkopen of delen met externe partijen.

COOKIES
Stroomdak gebruikt alleen technische en functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische verwerking van de website. Zij zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert.

DERDEN
De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webbouwers, handelspartners en Belastingdienst / Overheid indien noodzakelijk. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw bestelling zo goed mogelijk te kunnen verwerken en worden niet verder verspreid.
Onze werknemers en handelspartners zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

BEWAARTERMIJNEN
Stroomdak bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking. Wij zijn uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moeten factuurgegevens volgens de regels van de Belastingdienst 7 jaar bewaard blijven.

VERANDERINGEN
Stroomdak controleert regelmatig of dit privacyreglement nog voldoet. Het is daarom raadzaam deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

INZIEN VAN GEGEVENS
Klanten hebben altijd recht op inzage in hun gegevens. Indien u uw gegevens wilt inzien, aanpassen of verwijderen dan kunt u contact met Stroomdak opnemen via onderstaande contactgegevens.

AANSPRAKELIJKHEID
Alle informatie aangeboden op onze website en social media wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Stroomdak kan echter geen garantie geven met betrekking op de juistheid van deze informatie.
Stroomdak kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade geleden door:
- Het niet beschikbaar zijn van de website
- Foutieve informatie op de website
- Uitingen van derden op social media

VRAGEN
Indien u vragen heeft over dit Privacyreglement kunt u contact opnemen met Stroomdak via: info@stroom-dak.nl

Stroomdak v.o.f.
Gooiland 2 B
1948 RC Beverwijk

T 088 2257220
info@stroom-dak.nl
Kamer van Koophandel 55542700

Januari 2018